Volunteer‎ > ‎FAQ‎ > ‎

Chichewa

Integers (Numbers).

 

Days of the week.

 

Body Parts

English

Chichewa

English

Chichewa

English

Chichewa

One

Modzi

Monday

Lolemba

Head

mutu

Two

Wiri

Tuesday

Lachiwiri

Neck

khosi

Three

Tatu

Wednesday

Lachitatu

ear

khutu

Four

Chinayi

Thursday

Lachinayi

Lip

chiwuno

Five

Chisano

Friday

Lachisanu

Lips

ziwuno

Six

Chisano ndi chimozi

Saturday

Loweruka

Shoulder

phewa

Seven

Chisano ndi chiwiri

Sunday

Lamulungu

Hands

Mikono

Eight

Chisano ndi chitatu

 

 

Back

mbuyo

Nine

Chisanu ndi chinai

 

 

leg

mwendo

Ten

Khumi

 
Others

 

Greetings

 

 

English

Chichewa

English

Chichewa

 

 

Book

bukhu

Hallo

moni

 

 

Pen

pensulo

I'm fine

Ndiri bwino

 

 

Plate

mbale

Thank you

zikomo

 

 

Chair

mpando

Goodbye

ndapita

 

 

Spoon

supuni

 

 

 

 

Shoe

nsapato

 

 Clothes

zovala

 

 

 

 

Food

Chakudya

 

 

 

 

Milk

Mkaka

 

 

 

 

Breakfast

Chakudya cha mmawa

 

 

 

 

Lunch

Chakudya cha masana

 

 

 

 

Dinner  

Chakudya cha mazulo

 

 

 

 

 Vehicle

 

Galimoto